Historie podniku HOFR

Jak řekl jeden ze zakladatelů: „Byla to cesta plná radosti i bolesti, ale stála za to.“

Firmu založil Honza a František se svými manželkami v roce 1990. Z jejich jmen vznikl i název HOFR.

Obě rodiny původně pracovaly na rekreačních střediscích v okolí Blatin. Zařízení se ale staly po roce 1989 pro jejich majitele neperspektivní a začaly se jich zbavovat. Rodiny tak byly nuceny zvážit, jak si v tomto poměrně chudém regionu obstarat obživu. Rádi by pokračovali s prací v oblasti gastronomie, ke které měli všichni velmi blízko, ale k dispozici měli pouze malé prostory. Z několika návrhů tedy nakonec zvítězil nápad s pražením kávy, který se zdál být vzhledem k tehdejšímu zázemí nejlepší. Káva jako zajímavá komodita, ať už z hlediska doby záruky, trvanlivosti či skladování, těšící se zakořeněné oblibě a tradici v naší zemi, přilákala v té době i řadu dalších začínajících podnikatelů

Bez tradice, zcela bez znalostí problematiky procesu pražení kávy, technologie výroby, obchodních kontaktů, vědomostech o marketingu, obchodních dovednostech a vlastních, finančních zdrojů, s vysoce úročenou půjčkou se společníci snažili překonat všechny počáteční nástrahy. V době zakládání firmy bylo velice obtížné pořídit potřebné stroje, sehnat zelenou kávu, obaly nebo krabice. Zpočátku, při absenci vlastního technického zázemí musela být upražená káva balena v jiném místě, ve vzdálenosti 60-ti kilometrů. Káva k odběratelům pak byla rozvážena osobním autem s přívěsným vozíkem. Když se dnes po této době ohlédnou, vůbec neví, zda by se do toho za dané situace pustili znovu. Bylo to i období chyb, omylů, přesto chuť jít dál, ale zejména nutnost pokračovat, nakonec určila další vývoj.

S velkou mírou štěstí se překonaly všechny překážky a byla vytvořena fungující, prosperující firma. Postupem času byla postavena balící linka, zásobní sila, mlýnky a ostatní doplňková zařízení, v Itálii byl zakoupen nový, větší pražící stroj, vytvořen vyhovující obal, auto s přívěsným vozíkem bylo minulostí. V roce 1994 se naproti pražírně zřídila i kavárna.            

Nakonec se společníci po nějaké době dohodli, že jedna rodina bude provozovat kavárnu a druhá pražírnu.

Pražení kávy HOFR převzala již další generace, která pokračuje s přátelským navazováním vztahů s původními odběrateli. Firma je nyní zcela orientována na koncového zákazníka, což jsou domácnosti, pracovní kolektivy, v omezené míře maloobchod a podnikové kantýny s cílem produkovat kvalitativně stálé zboží v malých sériích.

Napsat komentář